Blog

SVENSKA SÄLLSKAPETS SOMMARBAD

Karl-Erik Nygren
03.08.2018 kl. 08:45

Svenska sällskapet i Jyväskylä r.f.

Svenska sällskapet i Jyväskylä rf håller aktivt kontakt med lokala beslutsfattare, instanser, föreningar, företag och församlingarna för att tillgodose behovet av svenskspråkig verksamhet i Jyväskylä med omnejd.